دسته بندی ها: نگهداری از لوازم آرایشی

روش های تمیز کردن قلموی آرایشی

برای داشتن پوستی سالم باید هنگام استفاده از لوازم آرایشی بهداشت رعابت شود,قلمو های آرایشی نیز به دلیل تماس مستقیم با پوست باید تمیز و… ادامه »